Traumaterapiakeskus är ett traumapsykologiskt centrum som erbjuder kunskap, information, skolning, konsultation och vård för traumatiserade personer, familjer, grupper och samfund. Traumaterapiakeskus har verksamhet både i Helsingfors och Uleåborg. Tjänsterna är avgiftsbelagda.

Aktuell information om vår verksamhet på svenska fås bäst via psykoterapeut Peter Wallin (förnamn.efternamn@traumaterapiakeskus.com)